Page:Sibu Congkan1740-方苞-方望溪先生全集-12-03.djvu/111

此页尚未校对


物之不應則所學爲之虧矣君其倂心於所事而於文

則暫輟可也

  送鍾勵睱甯親宿遷序

古之爲交也粗者責善而精者輔仁至於爵位之相先

患難之相死抑末也鍾君勵暇始冠余見之其師所其

後時往還而徒視以眾人舒君子展者勵暇之友亦余

所善也雍正丙午子展有憂勵暇急之遂視其病因治

其喪自杪冬涉三月上旬迫試期不輟是年成進士以

家事畱京師會選期不就眾以爲疑曰吾二親皆近六

十假而官蜀粤滇黔將(⿱艹石)之何噫勵暇之情人人之情

也然吾未見人之數數然也叩其所學則誦易詩書治