Page:Sibu Congkan1741-方苞-方望溪先生全集-12-04.djvu/149

此页尚未校对


出京會儀封公總督倉場畱主潞河書院又逾年然後

今皇帝嗣位詔舉孝廉方正江蘇布政使鄂公以君爲

舉首君老不能行再書辭大江以南遂無列薦者君內

行飭修遭母喪旣禫子孫請少進肉洎君固不𡧓時年

六十矣將終語不及私慨然曰吾生獨君臣義缺命也

夫君父諱某邑庠生母李氏妊君得夢祥以順治戊子

九月十四日生卒以雍正丙午七月朔後三日享年七

十有九有樸村集二十卷行世乙未以後文集若干卷

南北史摘要詠南北史詩藏於家妻李氏與君同庚姑

歿羣叔皆幼撫育有恩以康熙辛丑九月卒葬今寶山