Page:Sibu Congkan1742-方苞-方望溪先生全集-12-05.djvu/114

此页尚未校对


其後公事日殷雖故舊親知多闕焉感念平生游好乖

隔凋殘欲總而籍之略舉行能兼存名字州里而自揣

年力恐終無其期乃表宥函之墓而附論江介士友與

余兄弟齒相後先者繫于篇終庶幾九原有知眾鑒余

事與心違而非于友道之厚薄淺深失其倫序云宥函

癸巳舉于鄕辛丑成進士卒于雍正癸丑某月年七十

有四所著春秋周易臆說行於世妻某氏子三人長鏡

雍正丙午舉人次雲垗雍正甲辰舉人太倉州學正

次某太學生以某年月日葬于某鄕某原乾隆六年

冬桐城方苞表

系曰余先世家皖桐曾大父遷金陵百有餘年矣自成