Page:Sibu Congkan1743-方苞-方望溪先生全集-12-06.djvu/65

此页尚未校对


磨石而碣焉時康熙壬辰八月也公諱裔字素侯卒於

康熙庚辰二月十有二日年五十有四由翰林官至大

卿仕績應列於史氏銘曰

謂公不得於天胡濟屯以亨而天屬之復連謂公能得

於天胡將母之不終而壽命不得以少延豈彼蒼之無

知抑將畱終古之恨以暴其仁賢

  兵部主事龔君墓碣

君姓龔氏諱健陽號惕齋湖廣天門縣人也初因其弟

巽陽索交於余余時衰疾趨走

內廷終歲僅一再見君每以不能親近從問經書爲言

厥後聞君以陳漕𡚁爲重人所齕部議降調乃考其行