Page:Sibu Congkan1744-方苞-方望溪先生全集-12-07.djvu/124

此页尚未校对


無可附則惟據實錄所載散見於諸志此所謂不可如

何者也乾隆六年余將吿歸任邱李法孟以其高祖少

師公神道碑墓表乞爲傳余已諾而未暇爲及歸檢篋

笥惟法孟手書尙存中言少師邊功著明史韃靼傳生

平大節則同邑孫文正公贈公子恆麓序可徵余考明

世邊患與國始終而韃靼部最劇韃靼之患正嘉閒最

劇惟萬歷初俺答歸順苟安者二十年及奢力克有貳

心而套部海部松部並起雜番數十種皆乘閒猖狂岀

没塞下西甯以東甘涼洮岷歲無甯居關中人心搖搖

自二十三年少師總制三邊諸部入寇者必挫傷大失

所欲再岀師分道襲擊復松山故地山陝恃以無恐者