Page:Sibu Congkan1747-方苞-方望溪先生全集-12-10.djvu/7

此页尚未校对


十有六矣韓城張大司寇余鄕試座師也數言公迫欲

見余而筋刀不能自致余迫公事晨入暮歸又城隔内

外踰年竟未得一見又十餘年關中朱永濤以所爲秉

燭子傳示余公之昆孫乃均繼以行狀求表墓嗚呼余

與公生同時心相鄕旅同地而不得一見外碑之文尙

曷敢以辭公韓城人字喬南性樸直無游移康熙丙辰

成進士知蘭陽縣所興革大吏難之終莫能奪擢𠛬科

給事中丁內艱旣終喪補戸科章數十上以抗直見知

聖祖仁皇帝毎會議反覆爭執數梗要人所欲保薦者

轉贑南道郡守與城守將比重門稅以浚民公詰之陽