Page:Sibu Congkan1750-厲鶚-樊榭山房集-8-1.djvu/22

此页尚未校对


軼事

 厲先生居東園高大父魚亭公居古驛後相去二里

 過從最密讀書務根柢之學毎著一書輒訂可否手

 稿皆畱余家遼史拾遺東城雜記湖船錄先後雕于

 振綺堂宋詩紀事南宋雜事詩絕妙好詞箋詩詞集

 文集俱有刊本惟南宋院畫錄玉臺書史僅見鈔本

 四庫全書著錄七種咸豐末板燬兵燹越二十載余

 檢古文詩詞舊本與范諴民士麒朱英甫士俊讐校

 重雕其游仙詩三卷秋林琴雅詞四卷少年作也迎

鑾新曲二卷與吳甌亭城同撰也並集中未載之若

 干首都爲集外詩詞乾隆壬申先生沒葬西溪以從