Page:Sibu Congkan1773-全祖望-鮚埼亭集-32-07.djvu/25

此页尚未校对


娶曹氏生於康熙壬辰年某月某日卒于乾隆庚午

某月某日乾隆丙辰舉人其年三十有九無子甚矣其

荼苦也葬于某鄉之某原其遺書皆藏汪氏其銘曰

殁而猶視乞予之文予文不稱何以瞑君人生如此天

道寧論