Page:Sibu Congkan1775-全祖望-鮚埼亭集-32-09.djvu/107

此页尚未校对


亦愕然曰幾失吾子是日始爲先生新衣履送入塾讀

書逾年遣請業於梨洲先生則置之綘帳中高坐先生

讀書五行並下如决海堤然嘗守先儒之戒以爲無益

之書不必觀無益之文不必爲也故於書無所不讀而

識其大者康熙戊午

詔徵博學鴻儒浙江廵道許鴻勲以先生薦力辭得免

明年開局修明史崑山徐學士元文延先生往時史局

中徵士許以七品俸稱翰林院纂修官學士欲援其例

以授之先生請以布衣參史局不署銜不受俸總裁許

之諸纂修官以稿至皆送先生覆審先生閱畢謂侍者