Page:Sibu Congkan1778-全祖望-鮚埼亭集-32-12.djvu/127

此页尚未校对


吳越巳并福州而尚肯重葺閩王世廟可謂厚矣慕容

儁鞭石虎尸視之有媿也夫斯錢氏所以保世也其文

爲福州刺史彭城錢昱所作葢亦衣錦宗支也碑立于

開寶三年而稱唐莊宗以復王業吾于是而知沙陀滅

梁之功葢震耀諸籓耳目也

  楊吳尋陽長公主墓志跋

吳王楊行密女尋陽長公主墓志近歲江都人發地得

之其與王閩二碑皆竹垞翁注五代史時所未見也公

主下嫁鄂州節度使劉存子存葢楊吳之忠臣惜其早

死嗚呼李氏易代而後永興宮之慘可勝道哉