Page:Sibu Congkan1783-全祖望-鮚埼亭集-32-17.djvu/5

此页尚未校对


允珂賢而孝通翰墨當公生死譌傳之日昕夕泣血望


父而死一子兆豸有異才以公之殉於揚也不忍家居


食先疇終身躑躅蜀岡䢴溝之上遂以野死君子哀之

兆豸詩尢工里中錢退山董曉山關中孫豹人皆推之


予求之揚竟無傳者公之從孫丙乞銘公墓予故牽連


附志之其銘詞曰

喟彼石頭不如廣陵願從明公死不從馬阮生先公可


作葆兹家聲

  故儀部韋菴李公阡表


順治丁亥吾鄕有五君子之禍其時故家遺老葢多豫