Page:Sibu Congkan1784-全祖望-鮚埼亭集-32-18.djvu/23

此页尚未校对


詞曰

死欲速朽有爲而言人子之心豈曰其然木峰之南卜

云其吉白石不爛斯文不滅

  先仲父博士府君權厝志

嗚呼先仲父客於外者五十年而卒於京師從子祖望

力未能歸其殯也權厝於宣武門之南丁巳祖望將歸

省覲而尚未能以殯行乃爲之志先仲父諱馥字子修

浙之寧波府鄞縣人生於康熙丁未六月十三日卒於

雍正甲寅八月十八日得年六十有八先世系譜之詳

以權厝也故弗備嗚呼吾家自遭兵火家業蕩然仲父