Page:Sibu Congkan1784-全祖望-鮚埼亭集-32-18.djvu/49

此页尚未校对


迂也公曰然則厓山陸丞相非耶翁洲破公病甚大帥

執公呵之使跪公衣冠挺立不屈 大兵斫其脅大罵

而死大帥幕中有時甲者舊嘗受恩於公者也懼大帥

且䲷公首以金賂守者竊其尸與公僕負出城血涔涔

流不止其僕哭曰公生前好潔雖盛夏不肯使汗沾衣

今乃爾耶其血應聲止時城中鼎沸無所得棺火葬於

螺頭門外公家婦女亦多死者不能得其詳也

  明兵部尚書兼掌都察院事鍾祥李公事狀

公名向中字豹韋號立齋湖廣鍾祥縣人也崇禎庚辰

進士知長興縣以能調知秀水浙右素稱難治豪紳比