Page:Sibu Congkan1785-全祖望-鮚埼亭集-32-19.djvu/11

此页尚未校对


先生一見其題識流涕汍瀾不能自勝其人亦泫然而

去燕人梁職方公狄嘗曰鄴嗣將無使勾甬一片地盡

化爲碧血蒼燐大是可畏康熙戊午浙之大吏皆欲以

先生應詞科之薦以死力辭巳而萬徵君季野亦有史

館之招先生送之歎曰嗟乎鄭次都能招郅君章同隱

戈陽山中不能禁其喟然而別從此出處之事且有操

之者徵君以是終不受館職幕府以重幣乞先生課其

子爲詩謝遣之以予竊窺先生之才甚長故能側身憂

患之中九死不死其所以不死者葢欲畱身有待而卒

不克故其詩曰采薇硜硜是爲末節臣靡猶在復興夏