Page:Sibu Congkan1787-全祖望-鮚埼亭集-32-21.djvu/67

此页尚未校对


鑑按梅礀之注通鑑凡三十年其自記謂寶祐丙辰

成進士卽從事於是書爲廣注九十七卷通論十篇咸

淳庚午從淮壖歸杭都延平廖公見而韙之禮致諸家

俾以授其子弟爲著讐校通鑑凡例廖薦之賈相德祐

乙亥從軍江上言輒不用旣而軍潰閒道徒步歸里丙

子避地浙之新昌師從之以孥免失其書亂定反室復

購得他本注之訖乙酉冬始克成編丙戌始作釋文辨

誤梅礀以甲申至鄞淸容謂其日手鈔定注已丑寇作

以書藏窖中得免當是時深寧王公方作通鑑答問及

通鑑地理釋亦居南湖而淸容其弟子也顧疑梅礀是