Page:Sibu Congkan1788-全祖望-鮚埼亭集-32-22.djvu/110

此页尚未校对


佩兮名曰璐予徵車同籍也

  江浙兩大獄記

本朝江浙有兩大獄一爲荘廷鑨史禍一爲戴名世南

山集之禍予備記其始末葢爲妄作者戒也

明相國烏程朱文恪公嘗著明史舉大經大法者筆之

已刋行於世未刋者爲列朝諸臣傳國變後朱氏家中

落以藁本質千金於莊廷鑨廷鑨家故富因竄名巳作

刻之補崇禎一朝事中多指斥

昭代語歲癸卯歸安知縣吳之榮罷官謀以吿訐爲功

藉此作起復地白其事於將軍松魁魁移巡撫朱昌祚