Page:Sibu Congkan1790-全祖望-鮚埼亭集-32-24.djvu/112

此页尚未校对


大夫朝廷用之不得其地西人以其二父故莫不畏之

挺死朝廷雖畧行其言巳而復故開禧丁卯吳曦僭

希光每念衞公此言輒投地大慟或至氣絕不蘇初欲

買舟順流而東賊以兵守蜀門不果於是制大布之衣

每有自關表避亂而歸者輒號泣弔之遺書成都帥臣

楊輔勸以舉義辭旨激切遂絕粒臥疾不能起猶晝夜

大號聲達於外置一劍枕閒每欲自刺輒爲家人捍之

而止如是數四卒不食而死時倦翁兄德夫在蜀幕故

具知之予攷逆曦之變宋史於死節者載之頗悉希光

以宰相子有此忠義獨不得豫表揚之列然則濳德之