Page:Sibu Congkan1795-全祖望-鮚埼亭集-32-29.djvu/88

此页尚未校对


已先居天德旣破國昌遂得雲州而以大同建節天德

亦當由振武徙隸大同此亦唐表之所闕而可以旁推

而得之者五代史唐本紀大順二年克用攻雲州圍之

百餘日赫連鐸走吐渾天德之復歸於晉葢在是時其

復建節雖舊史失之然亦在大順以後可知然則晉人

未有天德吐谷渾時足爲雁門害葢忻代之有籍於天

德如此若天德之陷於契丹則在莊宗時遼史太祖本

神冊五年畧地天德節度使宋瑶降更其軍曰應天

宋瑤復叛拔其城禽瑤俘其家屬徙其民於陰山南葢

在莊宗幷梁之前三年故其後勸進表有大同振武二