Page:Sibu Congkan1795-全祖望-鮚埼亭集-32-29.djvu/93

此页尚未校对


七年四月丙寅生帝於北方此與外史言雖參錯然實

相合余應詩云是時明宗在沙漠締交合尊情頗濃

新注延祐丙辰仁宗命明宗出鎭雲南明宗不受命逃之漠北其與瀛國公締交葢在斯時合尊之

妻夜生子明宗隔帳聞笙鏞乞歸行宮養爲嗣皇考崩

時年甫童是也元史順帝本紀當泰定帝之崩太師燕

鐵木兒與諸王大臣迎立文宗文宗旣卽位以明宗嫡

長復遣使迎立之明宗卽位於和寧之北而立文宗爲

皇太子及明宗崩文宗復正大位至順元年四月辛丑

明宗后入不沙被讒遇害遂徙帝於高麗使居大靑㠀

中不與人接閱一載復詔天下言明宗在沙漠之時素