Page:Sibu Congkan1798-全祖望-鮚埼亭集-32-32.djvu/70

此页尚未校对


昇潤蘇杭常湖之外并領宣歙饒江四州葢兼有古豫

章郡之地東道於越衢婺明台溫處之外并領西界之

睦州其後西道卒罷領宣歙江饒而以睦州屬之東西

各領七州浙西鎭海軍使之治自憲宗元和而後皆在

潤州其後楊行密錢鏐爭浙西潤常兩州皆歸楊氏故

僖宗光化元年吳越移鎭海軍治於杭而吳亦仍置鎭

海軍於潤一如山東兩昭義軍之例吳越寶大元年

通中國於是以蘇之嘉興縣置開元府是今嘉興所由

起宋平江左浙江西路復合但不領江寧葢復古丹陽

之舊南渡後所分軍州亦猶舊界也元至正閒始分嘉