Page:Sibu Congkan1833-盧文弨-抱經堂文集-8-4.djvu/157

此页尚未校对


復取而閱之余所校果不謬唯倉曹有一條其元本云

今有方窖從一丈三尺廣六尺深一丈問受粟幾何荅

曰四百八十一斛四斗奇七寸八分余以斗法只一寸

六分二𣯛若奇數有七寸八分則又成四斗有餘矣當

爲奇一寸三分今館中本尙仍其舊余乃更加覆審則

奇七寸八分實誤也若七寸八分不誤則四斗二字爲

誤衍明也此書與孫子算經皆得汲古閣影鈔宋元豐

七年祕書省所進本故行款爲近古云首卷内腰鼓田

鼓田兩條館校謂其術頗疎舛爲更定其法此當取其

說以繫於後 乾隆辛丑七月十三日在太原記

         弟子上元談兆華肇來校