Page:Sibu Congkan1837-盧文弨-抱經堂文集-8-8.djvu/55

此页尚未校对


也厚德澤物爲後種也有美閨中黽勉共也仕雖不達

享榮封也愔愔幽宮固無縫也不震不泄大無恐也余

斯銘斯徵輿誦也

   翰林院侍講學士秦公墓誌銘戊戌

乾隆四十二年二月丁巳學士秦公以疾終於江寧里

第公乾隆十七年

皇太后萬壽恩科

聖上特拔第一人也而公之終適當奉

皇太后哀詔哭臨之後四日公自聞

國有大卹卽哀痛傍偟不寧厥居文弨與公爲同年生

官階相等時適爲鍾山書院長