Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/70

此页尚未校对


御赴𣵠州恭迎

大駕還宿良鄕之豆店薄暮入淸涼寺有石幢八靣各

鐫佛像製殊古朴讀其題識云淸寧三年歲次丁酉二

月丁未朔二十七日癸酉日提㸃成辦人馮絢燕京作

頭王文善成造長男辰兒鐫淸寧遼道宗紀元也不書

大遼者遼自聖宗復國號契丹至道宗咸雍二年丙午

始仍稱遼造幢之時猶稱契丹故也幢重立于明成化

二十年七月亦有題字其東石幢一題云房山東嶽廟

女冠卜道堅昇雲之𣄢乃金泰和中刻又一幢周刻般

若波羅蜜多心經未詳年月書法皆可觀寺門內老槐