Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/79

此页尚未校对


無及王鄞者餘姚黃氏雖不信其說而所作四明山志


頗錄之恐好奇者引爲掌故特爲辯之鄞縣自以赤堇


得名明人乃有夏禹時堇子國之說俗語不實流爲丹

靑因秦始皇之居鄮縣而傅㑹爲王鄞事因漢光武之


官奴城而傅㑹立劉植廟皆不學者爲之也

   王脩非鄮令


寶慶四明志縣令題名漢順帝漢安二年有鄮令王脩

乾道圖經亦云王脩順帝漢安二年令鄮時軍人殺歴

陽太守伊曜脩誓衆奔入賊營取曜屍塟之今攷㑹稽


典錄但云揚州從事句章王脩委身授命垂聲來世不