Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/94

此页尚未校对


年高宗至越寅亮上疏請𨕖太祖諸孫賢者視秩親王

以待皇嗣之生帝讀之感悟紹興元年召赴行抂復上

疏請宣告大臣行之高宗紀則以寅亮上疏繫之紹興

元年六月而不及建炎四年之疏此史家省文耳成化

志竟以第一疏屬之紹興元年且謂高宗時年三十未

有子此宋史所無而以意𡚶增也高宗生於大觀元年

丁亥至紹興元年辛亥止二十五歲耳不當便云三十

孝宗紀先言昭慈太后自江西還嘗感異夢爲高宗言

之高宗大寤㑹右僕射范宗尹亦造SKchar以請於是詔𨕖

太祖之後次及寅亮上書事此史家歸功母后大臣之