Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/129

此页尚未校对


猶之改秃髮爲源氏其單稱盧者必是孝文改代北複

姓時去豆存盧故魏收史因之宇文泰據關中悉復代

北氏族之舊故周書豆盧寧改從本氏亦猶乙之爲乙

弗尉之爲尉遲也東甫勤於攷史而未悟及此乃知好

學而能㴱思者之難

   跋資治通鑑

胡身之於輿地之學㴱矣然亦不能無誤姑舉其尢甚

者如漢建安十九年劉備以軍師中郞將諸葛亮爲軍

師將軍益州太守南郡董和爲掌軍中郞將竝署左將

軍府事注以益州太守屬上讀謂此益州太守非漢武