Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/58

此页尚未校对


濳研堂文集卷二十七

              嘉定錢大昕

題跋

   跋誠齋先生易傳

宋寶謨閣學士廬陵楊文節公易傳二十卷下筆于淳

熈戊申八月脫藁于嘉泰甲子四月閱十有七年而成

書旣沒之後有稱其書於朝者敕降三省劄下吉州給

筆札繕寫申進其子承議郞長孺具狀進之其說長於

以史證經譚古今治亂安危賢姦消長之故反覆寓意

有槩乎言之開首第一條論乾卦云君德惟剛則明干