Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/106

此页尚未校对


潛研堂文集卷三十二

              嘉定錢大昕

 題跋

   跋宋拓鐘鼎𣢾識

乾隆乙卯嘉平月吳門蔣春皋攜此𠕋相示古色古香

允爲希世之寶竹垞前輩攷之悉矣李心傳繫年要錄

紹興十五年七月右宣義郞幹辦行在糧料院畢良史

知盱眙軍良史入辭詔加直袐閣其時秦會之當國良

史納古器於伯陽必其時矣此𠕋當是王厚之順伯所

彚次順伯好金石精於賞鑒與番陽三⿰氵𠔏善所著復齋