Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/56

此页尚未校对


   跋能改齋漫錄

曩在都門從程魚門舍人假觀此書留寓齋數月欲鈔

其副會有出都之伇不果十數年來寢食閒未嘗㤀

甲辰秋於崑山書市見此本喜劇以善價買歸寘之淸

賞齋宋史藝文志兩見此書於小說家類云十三卷於

雜家類則云十二卷又無能改齋字今檢此書實十八

卷史家攷之未審矣吳君字虎臣臨川人紹興癸酉

敕局改右承奉郞授太常主簿充玉牒所檢討官

   跋苕溪漁隱叢話

袁陟題劉仁贍畫像詩云陣前仙琕生無媿鼓下蠻奴