Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/80

此页尚未校对


   跋北山小集

黃孝廉丕烈買得宋槧本北山小集四十卷皆用故紙

印刷驗其紙背則乾道六年官司簿帳也其印記文可

辨者曰湖州司理院新朱記曰湖州戶部贍軍酒庫記

曰湖州監在城酒務朱記曰湖州司獄朱記曰烏程縣

印曰歸安縣印曰監湖州都商稅務朱記意此集板刻

於吳興官𪠘也古人公移案牘所用紙皆精妙仍可它

用蘇子美監進奏院以鬻故紙公錢祀神得罪可見宋

世故紙未嘗輕棄今官文書紙率輭薄不耐久數年之