Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/97

此页尚未校对


達而足跡幾徧天下晚年以目微𦕈自號瞎牛翁陸𧰼

孫𨕖太倉文略以武孟詩爲首焉

   跋匏翁家藏集

匏翁年六十九時讀東坡行年三十九勞生已强半之

句賦詩寄懷其序云蘇公年止六十五而白公七十六

予今適介其閒以予攷之白公生於大歴七年壬子卒

會昌六年丙寅實七十五歲蘇公生於景祐三年

子卒於建中靖國元年辛巳實六十六歲吳葢一時記

憶之誤

   跋弇州四部稿