Page:Sibu Congkan1851-錢大昕-濳研堂文集-16-14.djvu/152

此页尚未校对


忠寺中守義SKchar不食而堅與硯佀公之北厺硯南畱埋

沒泥沙百卌秋好事得之識歲月廢硯足抵周天球

有明人題宋謝侍郞硯五字左方云明永樂丙申⿰氵𠔏水厺橋亭易爲先生祠相地得之閩後學趙元

巢太守癖嗜古紫檀匣子㴱藏弆斗室居然七客寮耐

久石公堪共語歙州龍尾名夙聞貞心不轉獨此君停

尊欲酹忠臣酒炙硯慚無放膽文

   病起

四十年猶壯經旬病獨侵害風增欬逆伏枕屢呻吟思

澀詩魔𨓆精銷藥債尋今朝𢀩快意屋𧢲聽鳴禽

五色徒盲目三餘欲息肩安心眞是藥省事便成僊昭