Page:Sibu Congkan1851-錢大昕-濳研堂文集-16-14.djvu/63

此页尚未校对


施錢地下懺長生秦王夫人施長生錢記至正十四年王訪𢰅秦王夫人者伯顏之妻怯烈

眞氏

軺車幾日太匆𢗅一㝛安眠靑豆房多謝雨花堂外月

㷖人心地亦淸涼

   望華塔寺

華塔同登最上頭重來淸淚落西州金光紺碧依然在

忍向城南續舊游厺年三月與介少宗伯同登是塔今公巳下世

   戲題趙州茶棚

宗門語錄太紛挐直下鉗鎚是作家公案古今難勘破

鎭州蘿蔔趙州茶