Page:Sibu Congkan1861-阮元-揅經室集-20-05.djvu/107

此页尚未校对


  之流矣長山卽今金華永康谿水自入東陽江

  非入浙江也金華府志稱衢港婺港二水匯於

  蘭谿縣之西南𩔖羅縠文因號縠水是猶穀水

  之遺稱柰何以婺港當之也

 穀水又東定陽谿水注之水上承信安縣之蘇姥

 布縣本新安縣晉武帝太康三年改曰信安水懸

 百餘丈瀬勢飛注狀如瀑布其水分納衆流混波

 東浙逕定陽縣谿水又東逕長山縣北谿水又東

 入於穀水

  元案定陽谿在衢州府東十五里一名東谿源