Page:Sibu Congkan1863-阮元-揅經室集-20-07.djvu/161

此页尚未校对


工凡六五亿仕伬仜也宋燕樂本十五字今秪用此

十三字矣二十八調之中今秪用七商而七角七羽

亦不用矣江君鄭堂謂其由燕樂通古樂思通鬼神

嘉慶十一年君以母喪去官兄嫂相繼殁哀且病

十三年元復任浙江巡撫君免喪來游杭州出所著

各書相示元命子常生從君學明年歸歙病卒年五

十有五

  通儒揚州焦君傳

焦君名循字里堂世居江都北湖黄珏橋分縣爲甘

泉人曾祖源江都縣學生爲周易之學祖鏡父葱皆