Page:Sibu Congkan1864-阮元-揅經室集-20-08.djvu/116

此页尚未校对


江都鮑公雲書事舅姑甚孝鮑公狹兪婦于外舍兪

婦者某縣尹之妾乘其尹死挾貲而逃者也以故舅

姑不許之入室俄尹之子訟鮑公鮑公畏罪挾婦入

京師舅姑漸老病家亦漸貧家事賴于姑姑致力爲

養者二十餘年鮑公厪以醫自給于京師久之入太

醫院爲八品吏目兪婦生子永觀乾隆五十年始迎

姑入京師俄鮑公卒姑歸揚州鮑無居室于是元考

迎姊居于家及元官內外舟轍所至皆奉姑無少離

永觀跛一足病瘍卒生三子皆性落拓不能有所業

姑是以不能不終于阮道光二年正月十日卒于廣