Page:Sibu Congkan1871-阮元-揅經室集-20-15.djvu/148

此页尚未校对


觀德殿道路昔猶記深林閟寒雲仿佛入夢寐

先皇廿五載

功德滿天地我

朝五元年皆有兵事議順治十八年有鄭成功等海寇事康熙六十一年

烏魯木齊西藏等事雍正十三年有貴州苗疆事乾隆六十年有湖南苗疆事惟今歲庚

辰四海靜車騎若非

德力全安得臻郅治

文武紹

前徽明白付神器繼

聖又有