Page:Sibu Congkan1872-阮元-揅經室集-20-16.djvu/92

校对本页时出现了一个问题


十六層使梯勢不陡必

占二尺餘地矣如今海如庚癸

是其第十層離地者必

加高尺許矣如今運口丁

也梯脚占地遠也遠 

之一字今言河者皆 

未言及私心揣測  

聊爲圖以觀之   

道光七年記