Page:Sibu Congkan1873-阮元-揅經室集-20-17.djvu/120

此页尚未校对


  題小瑯嬛畫付福兒乾隆五十七年孫淵如年伯爲家大人題篆扁曰小

  瑯嬛仙館家大人刻詩畧時刪去小字今轉以有小字之館名并畫賜福

金碧霞城䕶洞天竟名此地小瑯嬛我家經室但迂

叟何處石樓成列仙舊榜偶因朋友贈新名預兆子

孫傳謏聞祗似伊家記不願兒曹說茂先

  修廣州城及城北五層樓工成

山如海上駕金鼇䟦浪騰雲𫝑太豪霸氣欲銷千里

遠神樓須壓五層高古人頗盡經營力來者何辭匠

作勞

聖代年逾周代久此城永不有陀囂樓明初建云以厭霸氣者