Page:Sibu Congkan1877-惲敬-大雲山房文稿-6-1.djvu/110

此页尚未校对


辨微論

有天下之實人之所樂居也篡天下之名人之所不樂居

也可以居有天下之實矣不居篡天下之名可也可以居

其實而幾幾乎不能居則進不足以取萬乘而退且至于

覆全宗于是乎名有所不顧而篡隨之建安十五年十二

月曹操下令曰孤始舉孝廉欲好作政敎以立名譽徵爲

典軍校尉意更爲國家討賊立功使題墓道曰漢故征西

將軍曹侯之墓此其志也明年正月卽以子丕副丞相去

下令止數十日耳十七年而加殊禮十八年而受九錫是

故操之爲篡決于下令之時夫篡已決矣而其令如是豈