Page:Sibu Congkan1877-惲敬-大雲山房文稿-6-1.djvu/147

此页尚未校对


千百於檢討所著後之學者可不愼哉舊唐書于二十八

年十月不書以夀王妃爲道士而書甲子幸華淸宮卽新

書妃爲道士之日于天寶四載八月書册太眞妃爲貴妃

太眞道士之號而已稱妃其意益微而顯矣惟舊書事在

甲辰與新書壬寅不合蓋新書據下詔之日舊書據禮成

之日耳