Page:Sibu Congkan1878-惲敬-大雲山房文稿-6-2.djvu/210

此页尚未校对


謝南岡小傳

謝南岡名枝崙瑞金縣學生貧甚不能治生又喜與人忤

人亦避去常非笑之性獨善詩所居老屋數閒上垣皆頽

倚時閉門過者聞苦吟聲而已㑹督學使者按部斥其詩

置四等非笑者益大嘩南岡遂盲盲三十餘年而卒年八

十三

論曰敬于嘉慶十一年自南昌回縣十二月甲戌朔大風

寒越一日乙亥早起自埽除蠧書一册墮于架取視之則

南岡詩也有郞官爲之序序言穢腐已擲去旣念詩未知

如何復取視之高邃古歰包孕深遠詢其居則近在城南