Page:Sibu Congkan1879-惲敬-大雲山房文稿-6-3.djvu/58

此页尚未校对


前臨川縣知縣彭君墓志銘

嘉慶十一年

皇帝厪念江西吏治

𥳑刑部侍郞金公光悌巡撫其地金公爲當世鴻達敏毅

君子以好士名天下問士于僚佐僉稱臨川縣知縣彭君

淑第一金公曰然然臨川吏民訐其縣官事違格非

奏請解所任竟其事無以直縣官十二年三月癸卯朔

批摺下軍機處奉

旨革職挐問是日彭君遊南昌城南適病寒歸邸舍少飮

卽僵臥越六日戊申竟不起十八日庚申軍機處