Page:Sibu Congkan1879-惲敬-大雲山房文稿-6-3.djvu/66

此页尚未校对


甯都州學正聞君墓志銘

乾隆三十一年

上命王大臣以身言差天下舉人之久次吏部者一等試

知縣二等試學正敎諭訓導著爲令曰大挑更數年一舉

行至嘉慶六年而聞君星杰與焉先是海內殷繁

朝廷至行省臺皆法令具備知縣但據案行文書而坐擁

脂膏不肖者遂以爲囊槖其賢者不日遷去或十年卽建

旌節於是舉人皆願爲一等聞君儒者不以爲然當推排

位廷中以十人爲班主者援筆曰第七可一等卽有宣聞

君名者聞君久之曰星𤇍第八耳於是改置二等聞君出