Page:Sibu Congkan1881-惲敬-大雲山房文稿-6-5.djvu/101

此页尚未校对


楊光時字中立河南唐縣人乾隆四十五年武鄕試中式

旋官河北鎭標左營把總升右營干總署衞輝府王祿營

守備年四十二歲矣今

皇帝嘉慶元年教匪起河南陷新野中立從遊擊揆明戰

所將卒斬俘二百人復戰斬五人從巡撫景安戰斬二人

從南陽總兵王文雄戰斬三人二年從參將廣福破賊李

官橋斬七人破賊都司前斬二人俘四人從參將蔡鼎𢯱

內鄕浙川俘三十一人破賊鄷家河斬二人在軍署南陽

守備以功加一等時湖北河南教匪次第入陜西陜西教

匪亦起王文雄由總兵升固原提督赴陜西中立以河南