Page:Sibu Congkan1881-惲敬-大雲山房文稿-6-5.djvu/180

此页尚未校对


萬孺人祔葬墓志銘

孺人姓萬氏先世於宋政和中由進賢遷南城之靑綏柳

塘遂世爲南城人曾祖維淙祖國甯康熙五十一年武進

士仕終福州左營遊擊父選廣西潯州府同知母崔氏孺

人年十七歸同縣建昌府學生鄧君渶二十九鄧君卒孺

人矢志撫諸孤成立嘉慶十六年九月丁丑卒年八十越

明年八月乙丑祔葬於洛硝石羊角山鄧君之兆子三人

樹槐國子監生樹齡縣學生樹梅國子監生女三皆適名

族古者女史以成法書后夫人之行後世史家外戚傳列

女傳其遺意也周秦以來婦人有彝鼎之銘有箴有歌頌