Page:Sibu Congkan1881-惲敬-大雲山房文稿-6-5.djvu/85

此页尚未校对


悟岡先生及其友朋能自逸如此

嘉慶十有八年十月戊申望吳城治西錫箔坊火北風大

作焰參天際往南走太孺人望火道叩頭忽東風卷火壓

山隅隅曠無人居火遂止所全迤南當火道者數百家時

敬趨救火還治始知太孺人至懇反火道也太孺人慰勞

旋告之曰汝知汝祖子惠府君之德乎往在有明之季七

世祖敬於府君遷石橋灣之莊舍其㕔事悉以柟搆飾共

九間而三分之乾隆六年四月壬寅㕔事火火初至家人

皆避火子惠府君之祖母高孺人年八十矣挾宅劵坐黃

荼䕷架中府君冒入屋下求高孺人不得三往始於架中