Page:Sibu Congkan1881-惲敬-大雲山房文稿-6-5.djvu/89

此頁尚未校對


及視含斂後遇忌日輒不食年三十五順天鄕試中式更

十年爲乾隆五十五年會試中式賜第二人及第授編修

充文穎館纂修官順天同考官督貴州學政貴州之士向

經史之學爲歌詩有格法君有力焉

皇上嘉慶元年

咸安宮官學總裁官旋奉

旨上書房行走君初第時大臣掌翰林院者網羅人才以

傾動聲譽君知其無成欲早自異遂於

御試征邪教疏內力陳中外弊政發其所忌隨引弟靄吉

之喪乞病假歸後