Page:Sibu Congkan1885-龔自珍-定盦文集-3-3.djvu/210

此页尚未校对


   淸平樂朱石梅以紅梅四㼜贈行報謝卽題其畫冊後

芙蓉老去沒箇銷魂處今雨不來來舊雨心與亭臺俱古 靑

谿一曲盤桓粥魚茶板荒寒多謝畫師慰我紅妝打槳同還

   南歌子自題近詞卷尾

靈鵲飛秋夕香車駕暮煙鍼兒七箇盡情穿畧費玲瓏七孔藕

心錢 牀上宜施寶琴中替辨絃七襄報我定何年且喜南樓

好夢七分圓

 此玉洤潘丈所錄定盦詞余借讀將十年昨復擕至武林適

 曉帆吳方伯栞定盦文成後搜得詩草栞附文集後余因出

 此詞請附其詩並栞之使定盦箸作各見一斑也同治戊辰

 十二月古昇州何兆瀛志於武林官署之知所止齋

 同治己巳補栞龔定盦先生遺文及破戒草己亥𮦀詩承何