Page:Sibu Congkan1886-龔自珍-定盦文集補編-1-1.djvu/109

此页尚未校对


七品之俸于今五年所見所聞匈弗謂是同列八九十輩

安之而中書一人匈弗謂是大廷廣眾苟且安之夢覺獨

居匈弗謂是入東華門坐直房昬然安之步出東華門神

明湛然匈弗謂是同列八九十輩疑中書有痼疾弗辨也

然匈弗謂是如銜魚乙以爲茹如藉蝟栗以爲坐細者五

十餘條大者六事茲條上六事願中堂淬厲聰明煥發神

采賜畢觀覽

一中堂宜到閣看本也大學士之充內廷者例不看本伏

雍正十年以後內廷之項有五一 御前大臣二軍機

大臣三南書房四上書房五內務府總管是也五項何以